De Landwijk

In navolging van dit advies van de Protestantse Kerk Nederland (de PKN) heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente te Nijmegen besloten om vooralsnog  vanaf zondag 7 maart 2021 de erediensten in onze kerken onder strenge voorwaarden weer mogelijk te maken.
Dat betekent dat we weer terugkeren naar het eerdere protocol met de inmiddels bekende regels.
Zie hiervoor Omroeper nr. 3 van 2 maart 2021.

 

De viering van Goede Vrijdag 2021 vanuit het Bartholomeuskerkje in Beek is op vrijdag 2 april 2021 hier te volgen (via Youtube).

 

 

Gemeente opbouw. 
In dit filmpje stelt de groep ‘gemeenteopbouw’ of te wel GO zich aan u voor.
(klik op het plaatje voor het filmpje)

 


Landwijk , wie zijn wij 

Inleiding

De Landwijk is één van de drie secties van de Protestante Gemeente Nijmegen. Vergeleken met de andere secties is Landwijk betrekkelijk klein en kenmerkt zich door het ‘dorpse’ karakter. Eenvoud en warmte zijn de o.a. de karakteristieken van onze gemeente, eenvoud uit zich in korte communicatielijnen, geen uitgebreide vergaderstukken, geen beleidsstukken, maar eerder het luisteren naar wensen uit de gemeente, het omzien naar elkaar en betrokkenheid.

Wij kerken in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek, een kerkje dat volgens archeologische vondsten al in de 13de eeuw zou zijn gebouwd op nog veel oudere fundamenten. Na verschillende branden en weer restauraties werd het rond 1600 in gebruik genomen door de hervormden en vanaf die tijd is het kerkje bestemd voor protestante kerkdiensten. Na een reeks van ruzies over het gebruik van de kerk tussen protestanten en katholieken werd begin 19de eeuw besloten een aparte katholieke kerk te bouwen (de grote Sint Bartholomeüskerk). In 1950 en in 2002  werd het kleine kerkje gerestaureerd, na die laatste restauratie werd het kerkje ondergebracht in een Stichting tot behoud van het kerkje en besloten werd de zondagse erediensten in stand te houden.
De protestante gemeente Landwijk bestaat uit ongeveer 325 gemeenteleden die wonen in de dorpen Beek, Berg en Dal, Erlecom, Kekerdom, Leuth, Millingen aan de Rijn, Ooij, Ubbergen en enkelen in Nijmegen.

Eredienst.

In de zomermaanden zijn er geen diensten in de Kleine Bartholomeuskerk.
Vanaf september 2019 is er 1 x per maand een eredienst, meestal is dat de 3de zondag van de maand.
Zie hiervoor het rooster onder het tabblad “Agenda”.

Vorming en toerusting

Ongeveer 5 x per jaar vieren we een Taizédienst, ons kerkje leent zich bij uitstek voor zo’n viering, warm, klein en intiem. Kenmerk van de Taizédienst bij ons is een bepaald thema waarover we nadenken, zingen en vooral stil zijn. Ook mensen van buiten onze gemeente komen naar deze vieringen.

Gespreksgroepen voor verschillende leeftijdsgroepen, over een vooraf bepaald thema wordt levendig gediscussieerd en met belangstelling geluisterd naar elkaars standpunten.

Voor de kinderen (jeugd) is er een kindernevendienst op afroep beschikbaar. Daarnaast organiseert de leiding van de kindernevendienst speciale vieringen voor de kinderen (bv 1ste Kerstdag, Palmpasen bij Kalorama) en andere gezamenlijke activiteiten, zoals meedoen aan Sirkelslag of de lichtjestour rond Kerstmis in museum Oriëntalis. Het samenzijn met de kinderen (al dan niet met ouders) blijft waardevol en leerzaam.

De feestdagen vieren we in ons kerkje met bijzondere eigentijdse diensten (bv Pasen en Kerstmis).

Visie

De landelijke trend van vergrijzing is ook zichtbaar in onze gemeente, het grootste gedeelte van onze gemeente bestaat uit mensen van 60 jaar en ouder. Gelukkig zit daar nog een actieve groep jongeren onder. Maar het aantal gemeenteleden dat zondags de dienst bezoekt loopt gestaag terug, we zullen dus moeten zoeken naar ‘andere manieren ‘ om de zondagsdiensten in te vullen. Zodanig dat het voor jongeren ook aantrekkelijk blijft om naar de dienst te komen, en misschien moeten we de mogelijkheid creëren de diensten/ bijeenkomsten op een andere dag dan zondagochtend plaats te laten vinden. We willen graag een kerk zijn en blijven die middenin de maatschappij staat, een kerk die in Beek e.o. haar plaats inneemt maar ook in de wereldwijde samenleving, we werken graag samen met andere kerken.
Een kerk waarin omzien naar elkaar hoog in het vaandel staat, betrokkenheid en aandacht voor elkaar zijn daarin de kenmerken. Samenwerking met andere kerken.
Als belangrijkste taak van de kerk in de komende jaren zien wij het scheppen en in stand houden van  plaatsen om te midden van alle drukte en lawaai en hunkering naar liefde, de inspiratie, hoop en bemoediging te vinden; in stilte en gebed, in woord en sacrament, in persoonlijke ontmoetingen en gesprekken, de eigen roeping, de weg van de navolging in vertrouwen vinden.

Ons geloof als kerk van Christus zal in de wereld vooral merkbaar zijn in onze liefde, onze ontferming over onze naaste.