Agenda

 

  Een korte terugblik op de Taizéviering in de buitenlucht
Normaalgesproken zijn er zo’n 5 Taizévieringen per jaar in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen. De laatste viering was alweer in januari van dit jaar. Daarna kwam corona… We zijn blij dat we op 9 oktober toch nog een verantwoorde viering konden organiseren in de buitenlucht. Het thema van deze viering was Licht; wij denken dat iedereen dit goed kan gebruiken in deze donkere en onzekere tijd.
Ben Willems ontving ons gastvrij in de sfeervolle kapel van de RK begraafplaats in Beek-Ubbergen. Wat een mooie plek om te mogen zingen en stil zijn! Ondanks corona en toch een wat frissere temperatuur kwamen zo’n 13 mensen deze viering bijwonen. Iedereen had wel een paar lagen kleding aan, een dekentje mee of handschoenen in de aanslag. Bijzonder dat er deze keer relatief veel nieuwe gasten de Taizéviering bijwoonden. Na afloop lieten veel mensen met een blik of woorden weten onder de indruk te zijn van de sfeer en de locatie.
Een viering in de buitenlucht vinden wij zeker voor herhaling vatbaar maar liever nog keren wij terug naar de prachtige sfeervolle kleine Bartholomeuskerk. Begin 2021 gaan we weer kijken wat de mogelijkheden zijn voor Taizévieringen. Via de Facebookpagina Taizévieringen Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen en Over een Weer houden we u op de hoogte. Als u rechtstreeks per mail een uitnodiging wilt ontvangen voor de eerstvolgende Taizéviering, kunt u een bericht sturen aan m.norden@kpnplanet.nl.

Lichte groeten, Jeanette van der Zande en Martine Norden

—————————————————————————————————————————————-

Vieringen in de Kleine Bartholomeuskerk – Protestantse Gemeente te Nijmegen, sectie Landwijk
aanvang vieringen zondagochtend: 10.00 uur

Beluisteren en bekijken van de “online kerkdiensten” van de PGN vanuit de Ontmoetingskerk vanaf zondag 29 maart 2020; klik hier.
Beluisteren en bekijken van de “online kerkdiensten” van de PGN vanuit de Maranathakerk vanaf zondag 5 juli 2020; klik hier.

Vanaf zondag 5 juli worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk en ook in de Stevenskerk.
Zie Over & Weer of klik hier.
Om bij een dienst aanwezig te zijn is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden.
Ontmoetingskerk  : stuur een mail naar: aanmelden@ontmoetingskerk.net of bel. 024-3441446
Maranathakerk      : mail of bel koster@maranathakerk-nijmegen.nl of tel. 024 – 355 45 20
Bartholomeuskerk: aanmelden bij Marleen Moggré :mm.moggre@gmail.com of bel : 06-25110141
Stevenskerk          : online via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zondagsviering-108876448388
Voor meer informatie zie De Omroeper 19.

Collecte.
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.
ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Vanaf zondag 3 mei 2020 is de mogelijkheid van digitale collectes.
U kunt dit doe door te klikken op de collectezakken :

of u kunt overmaken via de bank:
Rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen: NL52 INGB 0000 902639
(met vermelding 1e collecte en doel of datum van de dienst).
Rekeningnummer van Protestantse Gemeente Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43
(met vermelding 2e collecte en doel of datum van de dienst)