Agenda

In navolging van het dringende advies van de Protestantse Kerk Nederland (de PKN) heeft met moderamen besloten om vooralsnog  tot en met 9 februari 2021 de erediensten in onze kerken uitsluitend online te verzorgen (livestreaming en/of als YouTube-filmpje via de website van onze PGN). Er zijn dus geen fysieke bezoeken aan de kerkdiensten mogelijk, ook niet voor 30 mensen.
Tevens zal vanaf zondag 17 januari 2021 in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdiensten in het geheel niet gezongen worden. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies van de PKN nog als mogelijkheid werd genoemd.

Vieringen in de Kleine Bartholomeuskerk – Protestantse Gemeente te Nijmegen, sectie Landwijk
aanvang vieringen zondagochtend: 10.00 uur
Als gevolg van de lockdown kunnen aanpassingen op onderstand rooster verwacht worden.
Klik  hier om de viering vanuit het Bartholomeuskerkje te bekijken. (via Youtube).

Beluisteren en bekijken van de “online kerkdiensten” van de PGN vanuit de Ontmoetingskerk vanaf zondag 29 maart 2020; klik hier.
Beluisteren en bekijken van de “online kerkdiensten” van de PGN vanuit de Maranathakerk vanaf zondag 5 juli 2020; klik hier.

Collecte.
Er is de mogelijkheid van digitale collectes.
U kunt dit doe door te klikken op de collectezakken :

of u kunt overmaken via de bank:
Rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen: NL52 INGB 0000 902639
(met vermelding 1e collecte en doel of datum van de dienst).
Rekeningnummer van Protestantse Gemeente Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43
(met vermelding 2e collecte en doel of datum van de dienst)