Agenda

Taizé in de buitenlucht 9 oktober 19.30 uur in Beek
Op vrijdag 9 oktober gaan we buiten, maar wel onder een overkapping, samen Taizé liederen zingen.
Door de corona maatregelen is het momenteel niet mogelijk om in kerkgebouwen gezamenlijk te zingen. En aangezien voor ons de kern van de Taizé viering juist ligt in het gezamenlijke zingen, zijn we op zoek gegaan naar een passende buitenlocatie. We hebben die gevonden bij de kapel van het RK kerkhof op de Kerkberg in Beek. Er is daar een grote overkapping, waar we met 20 mensen op afstand van elkaar kunnen zitten en samen kunnen zingen. De akoestiek schijnt goed te zijn. En als we ons allemaal warm aankleden. kan het een bijzondere viering worden. We zingen zoals altijd liederen uit Taizé, we lezen overdenkingen voor en er is stilte.
Het thema van de avond wordt Licht, iets wat we in deze corona herfst goed kunnen gebruiken.

Als u of jij wilt komen zingen, moet je je vooraf per email aanmelden bij jvanderzande8@upcmail.nl met naam, telefoonnummer en aantal personen (uit 1 huishouden?). En fijn als je je ook afmeldt, als je die dag toch niet aanwezig kunt zijn. Dan kunnen we de 20 plaatsen optimaal benutten.
Per mail volgen er later nog details over parkeerruimte en eventueel andere praktische zaken (om ervoor te zorgen dat deze viering binnen de coronamaatregelen kan plaats vinden).
Met deze buitenviering komen de andere geplande data voor de Taizé viering in de kleine Bartholomeuskerk te vervallen.

Deze foto is genomen in de Kleine Bartholomeuskerk; veel licht en warmte voor jou en de jouwen tijdens de koude en donkere momenten .
Hartelijke groet, Jeanette en Martine
—————————————————————————————————————————————-

Vieringen in de Kleine Bartholomeuskerk – Protestantse Gemeente te Nijmegen, sectie Landwijk
aanvang vieringen zondagochtend: 10.00 uur

Zondag 21 juni 2020 was er een kerkdienst in de Bartholomeuskerk. Voor deze dienst waren specifiek de gemeenteleden van de Sectie Landwijk uitgenodigd, omdat er maximaal 28 mensen – rekening houdend met de 1,5 meter – in het gebouw passen.
Aanvang      10.00 uur                             voorganger  ds. Marije Soethout
Hier de uitnodiging voor de dienst van 21 juni in de Bartholomeuskerk en de liturgie.

Beluisteren en bekijken van de “online kerkdiensten” van de PGN vanuit de Ontmoetingskerk vanaf zondag 29 maart 2020; klik hier.
Beluisteren en bekijken van de “online kerkdiensten” van de PGN vanuit de Maranathakerk vanaf zondag 5 juli 2020; klik hier.

Vanaf zondag 5 juli worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk.
Om bij een dienst aanwezig te zijn is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden.
Ontmoetingskerk: stuur een mail naar: aanmelden@ontmoetingskerk.net of bel. 024-3441446
Maranathakerk: mail of bel koster@maranathakerk-nijmegen.nl of tel. 024 – 355 45 20
Voor meer informatie zie De Omroeper 19.

Collecte.
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.
ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Vanaf zondag 3 mei 2020 is de mogelijkheid van digitale collectes.
U kunt dit doe door te klikken op de collectezakken :

of gebruik te maken van deze QR-code: