Agenda

De volgende Taizéviering stond gepland voor aanstaande vrijdag 26 juni. Helaas kan deze nog niet doorgaan. We wensen iedereen een mooie en gezonde zomertijd toe en hopen weer met elkaar te kunnen zingen en stil zijn op 25 september.
Deze foto is genomen in de Kleine Bartholomeuskerk; veel licht en warmte voor jou en de jouwen tijdens de koude en donkere momenten .
Hartelijke groet, Jeanette en Martine
—————————————————————————————————————————————-

Vieringen in de Kleine Bartholomeuskerk – Protestantse Gemeente te Nijmegen, sectie Landwijk
aanvang vieringen zondagochtend: 10.00 uur

Zondag 21 juni 2020 was er een kerkdienst in de Bartholomeuskerk. Voor deze dienst waren specifiek de gemeenteleden van de Sectie Landwijk uitgenodigd, omdat er maximaal 28 mensen – rekening houdend met de 1,5 meter – in het gebouw passen.
Aanvang      10.00 uur                             voorganger  ds. Marije Soethout
Hier de uitnodiging voor de dienst van 21 juni in de Bartholomeuskerk en de liturgie.

Beluisteren en bekijken van de “online kerkdiensten” van de PGN vanuit de Ontmoetingskerk vanaf zondag 29 maart 2020; klik hier.
Beluisteren en bekijken van de “online kerkdiensten” van de PGN vanuit de Maranathakerk vanaf zondag 5 juli 2020; klik hier.

Vanaf zondag 5 juli worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk.
Om bij een dienst aanwezig te zijn is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden.
Ontmoetingskerk: stuur een mail naar: aanmelden@ontmoetingskerk.net of bel. 024-3441446
Maranathakerk: mail of bel koster@maranathakerk-nijmegen.nl of tel. 024 – 355 45 20
Voor meer informatie zie De Omroeper 19.

Collecte.
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.
ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Vanaf zondag 3 mei 2020 is de mogelijkheid van digitale collectes.
U kunt dit doe door te klikken op de collectezakken :

of gebruik te maken van deze QR-code: