Agenda

In navolging van dit advies van de Protestantse Kerk Nederland (de PKN) heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente te Nijmegen besloten om de erediensten in onze kerken vooralsnog alleen online aan te bieden.
De kerkdienst van de Bartholomeuskerk wordt ook alleen online aangeboden.

Vieringen in de Kleine Bartholomeuskerk – Protestantse Gemeente te Nijmegen, sectie Landwijk
aanvang vieringen zondagochtend: 10.00 uur
             Kerkdienst zondag 16 januari 2022  ……………..  orde van dienst  (incl. de liederen). 

Beluisteren en bekijken van de “online kerkdiensten” van de PGN vanuit de Ontmoetingskerk ; klik hier.
Beluisteren en bekijken van de “online kerkdiensten” van de PGN vanuit de Maranathakerk ; klik hier.

Collecte.
Er is de mogelijkheid van digitale collectes.
U kunt dit doe door te klikken op de collectezakken :

of u kunt overmaken via de bank:
Rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen: NL52 INGB 0000 902639
(met vermelding 1e collecte en doel of datum van de dienst).
Rekeningnummer van Protestantse Gemeente Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43
(met vermelding 2e collecte en doel of datum van de dienst)